Published on 13 mei 2019 by

WERKENDAM – Vanwege het realiseren van een duiker is vanaf vandaag (13 mei) tot en met woensdag 12 juni de Borcharenweg in Werkendam afgesloten voor autoverkeer.

Voor fietsers is er een tijdelijke route om het werkvak gerealiseerd. De afgelopen weken was er de nodige discussie over het moment waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd en de verwachte toename van het verkeer. In een raadsinformatiebrief heeft de gemeente Altena een aantal maatregelen beschreven om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo is de Schans tijdens de afsluiting van de Borcharenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars bedienen hier slagbomen zodat het bestemmingsverkeer toegang heeft tot de Schans. De slagbomen zijn geplaatst aan de kant van Werkendam op de Schans bij het kombord en aan de kant van A27 tegenover de kruising met de Zandsteeg nabij de Dijkgraaf den Dekkerweg. Door de afsluiting zal op een aantal wegen de verkeersdrukte toenemen waaronder op de Van Randwijklaan. De gemeente geeft aan tijdens de werkzaamheden de verkeerssituatie op de omleidingsroutes te monitoren.

Het vervangen van de duiker bij de Borcharenweg te Werkendam is een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket tegen wateroverlast door hevige regenbuien. Daarom willen Waterschap Rivierenland en de gemeente Altena dit voor het nieuwe regenseizoen klaar hebben. Hoewel de werkzaamheden voor Werkendam verkeersoverlast opleveren, weegt dit volgens het waterschap en de gemeente op tegen de risico’s van wateroverlast.

Category