pbo (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Stichting RTV Altena is een publieke lokale omroep. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit van de informatievoorziening zijn wettelijk beschermd, onder meer in de Mediawet en het Mediabesluit. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) ziet er als zelfstandig bestuursorgaan op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Een van de vereisten aan de lokale omroep is het hebben van een pbo.

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Het pbo van Stichting RTV Altena

De Mediawet noemt vier hoofdstromingen die in ieder geval in het pbo vertegenwoordigd moeten zijn: maatschappelijk, cultureel, godsdienstig en geestelijk. Stichting RTV Altena heeft er echter voor gekozen om een ruim pbo te formeren. Reden hiervoor is de diversiteit binnen het gebied. Een ruim opgezet pbo draagt bij aan de ontwikkeling die onze omroep de komende jaren wil doormaken. Door de diverse stromingen uit te breiden en (deels) te hernoemen, ontstaat er een bijzondere en goede diversiteit van personen wiens beide benen midden in het verzorgingsgebied staan. Op dit moment bestaat het pbo van Stichting RTV Altena uit 10 personen in de volgende stromingen:

  • Maatschappelijke zorg en welzijn, Ton Damen
  • Kunst en cultuur, Lida Hagenaars
  • Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke Grondslag, Matthijs Vos
  • Werkgevers, Ronald van den Ende
  • Werknemers, Vincent Honings
  • Onderwijs en educatie, Janice Bakker-van As
  • Sport, René van der Giessen
  • Recreatie, Robin van Dongen
  • Etnische en culturele minderheden, Omar Dweik
  • Persoonlijke titel, Henk Treffers

Één persoon binnen het pbo heeft de taak van voorzitter op zich genomen.

Profielen van de pbo -leden

Bekijk hier de profielen van de pbo-leden.

Contact met het pbo

Via de voorzitter kan contact gezocht worden met het pbo. Dit is V. (Vincent) Honings. Zij is te bereiken via pbo@rtvaltena.nl.

Ook zitting nemen in het pbo?

Het pbo is zelf verantwoordelijk voor haar leden. Er is interesse om zitting te nemen in het pbo? Neem dan contact op met de voorzitter op bovenstaande gegevens.