Over RTV Altena

Aangenaam! Wij zijn Stichting RTV Altena. Wellicht kent u ons beter onder de merknamen Altena TV en Radio A-FM. Dagelijks brengen wij de inwoners in Altena via tv, radio, internet en sociale media op de hoogte van ontwikkelingen in hun woonomgeving. Actueel streeknieuws, lokale politiek, regionale sportprestaties, gesprekken met mensen uit de buurt, kerkelijke informatie en regionale agendaberichten. Altena TV en Radio A-FM zorgen dat inwoners weten wat speelt in hun omgeving.

De huidige stichting is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Radio A-FM (gemeente Werkendam) en Stichting Lokale Omroep Woudrichem (Vestingstad FM/TV). Onze wortels liggen in Woudrichem waar in 1997 al lokale omroep ontstond. In de periode 2012-2018 was Stichting RTV Altena de officieel aangestelde omroep voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Na de fusie van die gemeenten, samen met de gemeente Aalburg, richt de stichting zich sinds 1-1-2019 op de gemeente Altena. Daarmee zijn wij inmiddels al 22 jaar de officiële publieke lokale omroep in deze regio. Sinds oktober 2021 is de omroep gevestigd in een modern pand te Nieuwendijk.

Stichting RTV Altena levert een lokaal toereikend media aanbod met televisie, radio en online media. Altena TV is een merknaam voor de televisie activiteiten. Alle medewerkers en bestuursleden werken op vrijwillige basis voor Stichting RTV Altena.

26 jaar verankering in Altena

Onze doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 2.61 van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt in algemeen belang.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting RTV Altena is samengesteld uit 5 bestuurders:

Kees Braat – Voorzitter
Rik Verhagen MSc – Secretaris
Michel Pruijmboom BEd – Penningmeester
drs. ing. Kevin Joosten – Bestuurslid
Jan van der Stelt – Bestuurslid

Alle bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Organisatie

De interne organisatie is goed op orde. De omroep kent een HR-beleid, heeft een onafhankelijk redactiestatuut, een up-to-date AVG-beleid en solide advertentieovereenkomsten. Daarnaast zijn er medewerkersovereenkomsten met de vrijwilligers en zijn de vrijwilligers verzekerd.

Stichting RTV Altena wil voor iedereen een plaats kunnen bieden voor het doen van vrijwilligerswerk. Nieuwe medewerkers krijgen voor aanvang van hun taken een persoonlijke training en opleiding. Stichting RTV Altena investeert volop in bestaande vrijwilligers en in nieuwe vrijwilligers.

De statuten van de stichting zijn via de Kamer van Koophandel opvraagbaar.

pbo (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Naast het bestuur en de redactie, is het pbo een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. Lees hier meer over het pbo van Stichting RTV Altena.

ANBI

Stichting RTV Altena is een ANBI. Fiscaal nummer: 812801350

Lidmaatschappen en aansluitingen

Lid van de OLON/NLPO.
De (rijksgesubsidieerde) OLON is het overkoepelende orgaan van lokale omroepen in Nederland. Medio 2015 heeft de OLON de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) opgericht.

Via de OLON worden de volgende lidmaatschappen collectief georganiseerd: NOS nieuws, ANWB verkeersinformatie, Buma/Stemra.

Aangesloten op de MediaHub.
De MediaHub maakt het mogelijk dat lokale omroepen het televisie en radio kanaal digitaal kunnen distri­bueren in de juiste formaten naar alle pakketaanbieders in Nederland en digi­tale platforms zoals mobiele devices, OTT (Over the Top) app en internet. De OLON heeft in 2012 deze zogeheten Mediahub in het leven geroepen. De lokale omroepen kunnen hun uitzendingen/programma’s tegen betaling aan deze Mediahub aanleveren en de Mediahub verspreidt deze naar de exploitanten/distributeurs (b.v. Ziggo, KPN, Tele2, Caiway, Vodafone).

Het bereik van Altena TV en Radio A-FM is (media via de MediaHub) een gebied van ruim 162.000 mensen (Altena 55.000 / Gorinchem 36.000 / Molenlanden 43.000 / Zaltbommel 28.000).

Contactgegevens

Woordvoerder:

Rik Verhagen, secretaris
rik@rtvaltena.nl
06 – 41 73 88 91

Reclame en commercie:

Rik Verhagen, secretaris
rik@rtvaltena.nl
06 – 41 73 88 91

Bestuur:

bestuur@rtvaltena.nl

Overige gegevens:

KvK nr. 180 72 382
BTW nr. NL812801350B01
Rabobank Altena IBAN nr: NL04 RABO 0398 7147 97