Over RTV Altena

Altena TV is een merknaam van Stichting RTV Altena. Alle medewerkers en bestuursleden werken op vrijwillige basis voor Stichting RTV Altena.

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt in algemeen belang.

Bestuur

Samenstelling bestuur:
Kevin Joosten – Voorzitter
Rik Verhagen – Secretaris
Michel Pruijmboom – Penningmeester
Jan van der Stelt – Bestuurslid
Kees van der Stelt – Bestuurslid/commerciële zaken

ANBI

Stichting RTV Altena is een ANBI. Fiscaal nummer: 812801350

Contactgegevens

Woordvoerder:

Rik Verhagen, secretaris
rik@rtvaltena.nl
06 – 41 73 88 91

Reclame en commercie:

Kees van der Stelt
kees@rtvaltena.nl
06 – 43 02 56 59

Bestuur:

bestuur@rtvaltena.nl

Overige gegevens:

KvK nr. 180 72 382
BTW nr. NL812801350B01
Rabobank Altena IBAN nr: NL04 RABO 0398 7147 97