Rijkswaterstaat neemt geen maatregelen in de Noordwaard

30 maart 2024, 06:28


Lokaal Nieuws

REGIO – Rijkswaterstaat neemt geen maatregelen in de Noordwaard. Dat laat de overheidsorganisatie weten na vragen van het AD.

Rijkswaterstaat zegt de keuze voor het gebruik van TGG, oftewel Thermisch Gereinigde Grond, bij de aanleg van de dijken destijds te hebben overgelaten aan de opdrachtnemer, in dit geval de Combinatie Noordwaard. De TGG werd geleverd met een certificaat dat bewijst dat de grond voldeed aan de toen geldende wettelijke kwaliteitseisen. Over het gebruik is vooraf met bewoners overlegd. Toen is afgesproken de thermisch gereinigde grond niet voor de woonterpen te gebruiken, maar wel voor de hoge kades.

Wie nu verantwoordelijk is voor de huidige verontreiniging is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen. Het meten van stoffen in de bodem en het bepalen van de bronnen is een zeer complex vraagstuk. Voordat er gesproken kan worden over verantwoordelijkheid is een zorgvuldige duiding van het onderzoek nodig. De mate van uitloging en de oorzaak daarvan moeten eerst nader worden onderzocht, aldus Rijkswaterstaat.