Nachtrust in de Biesbosch om natuur beter te beschermen

29 maart 2024, 16:54


Lokaal Nieuws

REGIO – Het Nationaal Park De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijdengebied met eb en vloed. De afwisseling van rietlanden, wilgenbossen, eilanden en kreken maakt het tot een avontuurlijk natuur- en recreatiegebied.

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook in de Biesbosch. Daarom hebben de colleges van de gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht maatregelen genomen om de natuur in de Biesbosch te beschermen. Een nieuwe maatregel die daaraan bij moet dragen is de nachtrustregeling, waar de natuur tijdens de nachtelijke uren wordt ontzien. Varen is dan alleen mogelijk op de hoofdvaarwegen. Want juist in de nachtelijke uren is de Biesbosch een belangrijk leefgebied voor vele soorten dieren.

Vanaf 31 maart 2024 mogen bezoekers alleen nog maar tussen zonsopkomst en zonsondergang varen in de kreken van Nationaal Park de Biesbosch. Dit is een aanvulling op de rust die al geldt tijdens de winterperiode (winterrust) of in de buurt van een broedend vogelpaar (broedrust). Watersporters die op het tijdstip van zonsondergang nog in Nationaal Park De Biesbosch zijn, mogen nog wel via de hoofvaarwegen het gebied verlaten. Het verbod geldt namelijk niet op de hoofdvaarwegen. De nachtrustregeling geldt niet voor bewoners, tijdens calamiteiten en voor hulpdiensten. Overnachten op een boot in de Biesbosch blijft mogelijk waar dat nu ook is toegestaan. Staatsbosbeheer kan ontheffingen verlenen voor incidentele activiteiten tijdens de nachtrustregeling.

In het voorjaar geldt in de Biesbosch ook de broedrustregeling. De broedrust is niet nieuw. Deze periode begint al op 1 januari en loopt tot 1 augustus, afhankelijk van de vogelsoort. In die periode zitten we nu. Voor bijvoorbeeld een broedende zee- of visarend kan Staatsbosbeheer een gebied tijdelijk afsluiten voor bezoekers en zo de vogels de benodigde rust bieden om zo verstoring tegen te gaan en de jongen ongestoord te laten uitkomen en opgroeien. Meer weten? De rustregelingen worden toegelicht op de website van Staatsbosbeheer https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/biesbosch/over-de-biesbosch.