De Hoop on Tour Genderen

29 maart 2024, 16:45


Regio Info

GENDEREN – De Hoop trekt het land in met muziek en verhalen vol van hoop. Op donderdag 11 april bent u van harte welkom op de Lofprijsavond in de Gereformeerde Kerk Genderen.

Er worden christelijke liederen gezongen en oud-cliënten vertellen hun levensverhaal. Bij De Hoop ontvingen zij hulp voor hun verslaving of psychische problemen. De hoop die zij zelf kregen, willen ze nu doorgeven. U bent van harte welkom op donderdagavond 11 april. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. Het programma is van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor het werk van De Hoop.

De Hoop helpt mensen met verslaving en psychische problemen op weg naar een nieuw leven. Stichting Vrienden van de Hoop steunt het werk van De Hoop en organiseert activiteiten om het werk dat wordt gedaan mede mogelijk te maken. Meer informatie is te vinden op vriendenvandehoop.nl/de-hoop-on-tour.