Tarifering Bergsche Maasveren, eerste betaalde overtocht door wethouder Tanis

6 februari 2024, 15:12


Lokaal Nieuws

ALTENA – Hans Tanis betaalde maandagochtend als eerste voor een overtocht over de Bergsche Maas met het Drongelense veer.

Tanis is naast wethouder in Altena ook voorzitter van de raad van toezicht van stichting De Bergsche Maasveren. Met zijn betaalde overtocht is tarifering van de Bergsche Maasveren een feit. Die was volgens Tanis onvermijdelijk. Sinds 2008 kampt de stichting met een fors lagere marktrente waardoor de rendementen uit het eigen vermogen structureel zijn gedaald.

Het besluit om geld te gaan vragen wordt gedragen door alle vier bij de veren betrokken gemeenten. De verplichting tot betalen geldt voor automobilisten, motorrijders en vrachtverkeer. Voor voetgangers, fietsers, brommers en landbouwverkeer blijven de veren gratis. Dankzij een extra financiële bijdrage van de gemeente kunnen inwoners van Altena gebruik maken van speciale abonnementen.