Betalen voor Bergsche Maasveren vanaf 5 februari 2024

9 december 2023, 06:09


Lokaal Nieuws

ALTENA – Vanaf maandag 5 februari 2024 gaat een aantal gebruikers van de Bergsche Maasveren (automobilisten, motorrijders, vrachtverkeer) betalen voor een overtocht. Voor voetgangers, (brom)fietsers en landbouwverkeer blijven het Bernse veer, het Capelse veer en het Drongelense veer gratis.

De invoering zal worden voorafgegaan door een testfase, die op maandag 15 januari 2024 start. Dan worden onder meer de manier van registreren en controle via camera’s getest. Gedurende de testfase blijven de veerdiensten gratis. Er wordt al langer gewerkt aan tarifering van de Bergsche Maasveren maar die is om uiteenlopende redenen een aantal malen uitgesteld. “Dat had deels te maken met de invoering van een innovatief, gebruiksvriendelijk betalingssysteem en deels met de wens van de gemeente Altena om haar inwoners extra kortingsmogelijkheden aan te bieden”, aldus Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van Stichting De Bergsche Maasveren. De Bergsche Maas telt drie veerverbindingen. De diensten varen dagelijks en zetten jaarlijks zo’n anderhalf miljoen weggebruikers over. Ze zijn daarmee belangrijk voor de ontsluiting van Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel.

De noodzaak tot tarifering bestaat al geruime tijd. Tot 2008 vielen de drie veerdiensten onder Rijkswaterstaat. In dat jaar werd de verantwoordelijkheid overgedragen naar de ‘oevergemeenten’ Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel, gezamenlijk opererend in Stichting De Bergsche Maasveren. De overdracht van Rijkswaterstaat ging gepaard met een eenmalige bijdrage van 22,6 miljoen euro. De veronderstelling was dat de opbrengsten uit dat fonds voldoende zouden zijn om de jaarlijkse exploitatie voor een periode van tenminste dertig jaar te dekken. Overtochten zouden daarmee gratis blijven. Maar sinds 2008 is de marktrente sterk gedaald, wat een negatieve invloed heeft op de opbrengsten van het fonds.

Bestuurders van auto’s, motoren en trikes (categorie 1) gaan voor de veren van de Bergsche Maas 2,70 euro per overtocht betalen. Bestuurders van bestelbusjes, bedrijfswagens en campers (categorie 2) betalen 3,50 euro. Voor categorie 3 (lichte vrachtwagen van meer dan 3.500 kilo, niet meer dan twee assen) en categorie 4 (vrachtwagen of vrachtwagencombinatie met meer dan twee assen) zijn de tarieven respectievelijk 7,00 euro en 11,00 euro. Voor caravans en aanhangers met een eigen kenteken geldt een toeslag van 2,00 euro.

Betalingen zullen zoveel mogelijk via een app verlopen. Op die app kan gebruik worden gemaakt van een tegoedsaldo waarmee gebruikers een korting van 25 procent ontvangen. Gebruikers die niet over een smartphone beschikken of géén gebruik wensen te maken van de app, kunnen een tegoedkaart aanschaffen. Ook bij deze tegoedkaart geldt een korting van 25 procent op het reguliere tarief. Controle vindt plaats aan de hand van kentekens, met behulp van camera’s (en dus niet door de schippers van de veren).

Voor inwoners van de gemeente Altena geldt een aparte kortingsregeling. Ze kunnen voor 100 euro een abonnement afsluiten. Daarmee kunnen ze vervolgens een jaar lang onbeperkt gebruik maken van het Drongelense veer en het Capelse veer. Een andere optie is een abonnement van 20 euro waarmee men vervolgens een jaar lang met een korting van vijftig procent gebruik kan maken van het Drongelense veer en het Capelse veer. Deze speciale kortingsregelingen zijn mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Altena.

De website www.bergschemaasveren.nl gaat de komende tijd nadere informatie verstrekken over abonnementsvormen en betalingsmogelijkheden. Daarnaast zullen gebruikers van de veren rond de invoering van de tarifering uitgebreid worden geïnformeerd, onder meer via flyers die worden uitgedeeld tijdens overtochten. Ook zullen instructeurs aan boord gebruikers wegwijs maken.