Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2024 gemiddeld met circa 25 euro per gezin

25 november 2023, 06:45


Lokaal Nieuws

REGIO – Gezinnen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld circa 25 euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Een alleenstaande huurder gaat gemiddeld ongeveer 14 euro per jaar meer betalen.

De verhoging wordt vooral veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende prijzen. De belastingstijging bij Rivierenland ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde van alle waterschappen. Net als iedereen in Nederland heeft ook Waterschap Rivierenland te maken met prijsstijgingen op het gebied van elektra, brandstof en grondstoffen.

Daarnaast is het werk van het waterschap steeds complexer. Dit komt bijvoorbeeld door extremer weer, hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. Rivierenland moet daarom kostbare maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op dit moment is dit in het rivierengebied goed zichtbaar bij de verschillende dijkversterkingsprojecten. In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag in 2024 voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 391 euro. Dit is 22 euro meer dan in 2023. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland hier ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.