Verhoogde waterstanden in de rivieren

19 november 2023, 17:02


Lokaal Nieuws

REGIO – In het toch al natte rivierengebied stijgen de rivierstanden naar verhoogde waarden.

Naast buien zal ook rivierkwel de sloten vullen. Die staan nu bijna overal op winterpeil om het wateroverschot te verwerken. De gemalen zullen flink moeten pompen om het water op de rivier af te voeren. De Rijn stijgt naar een peil van ruim 13 meter boven NAP bij Lobith. Bij de dijken langs de grote rivieren zal het water net tegen de dijk staan. Bij deze verwachte waterstanden zullen geen coupures sluiten. De eerste doorgangen in dijken sluiten pas als de Rijn 14 meter boven NAP bij Lobith nadert.

Bij deze waterstand treedt wel kwel op: onder grote druk komt het grondwater omhoog in sloten en velden. Dat is een normaal natuurverschijnsel. De piek daarvan verwacht het Waterschap Rivierenland in het midden van deze week. Het waterschap noemt de waterstanden niet spannend, maar wel indrukwekkend.