Mogelijke dorpsraad voor Nieuwendijk

18 november 2023, 06:21


Lokaal Nieuws

NIEUWENDIJK – Het ziet ernaar uit dat Nieuwendijk in 2024 een dorpsraad krijgt.

Een initiatiefgroep van zeven inwoners zette in september een enquête uit onder dorpsbewoners en daarin wordt het idee om een dorpsraad op te richten breed gedragen. Maar liefst 22 inwoners geven aan bereid te zijn een bestuursfunctie te overwegen. Met hen wordt binnenkort een tweede overleg gehouden.

Bedoeling is dat er in 2024 dan een stichting is bestaande uit negen bestuursleden met daaronder werkgroepen op het gebied van bijvoorbeeld sluipverkeer, veiligheid, sociale activiteiten, wonen en medische voorzieningen. Aan potentiële belangstelling voor de werkgroepen van de dorpsraad Nieuwendijk lijkt ook geen gebrek.