Vier varianten mogelijk voor aanpassingen kruispunt Duijlweg-Midgraaf

11 november 2023, 06:16


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Het kruispunt Duijlweg-Midgraaf in Almkerk blijft ondanks eerdere aanpassingen een gevoel van onveiligheid oproepen.

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren door een verkeersadviesbureau naar mogelijk oplossingen voor het kruispunt en hier komen vier varianten naar voren. Het college geeft de voorkeur voor de variant met visuele en attentieverhogende maatregelen. De bomenrij langs de Midgraaf wordt in deze variant doorgetrokken tot aan het kruispunt. Daarnaast worden de bochten op het kruisingsvlak beplant met lage hagen en/of aanvullende beplanting.

Ook is het advies om rammelmarkering op vaste afstanden op alle rijrichtingen aan te brengen. Met deze maatregel dienen de aanwezige ‘bliksemschichten’ te worden verwijderd om verwarring te voorkomen. Het verkeersadviesbureau heeft ook andere maatregelen onderzocht, zoals een micro-rotonde, een ’S-Bocht’-aansluiting en een voorrangskruising met stopstreep. Deze maatregelen zouden echter niet tot een grote verbetering van de verkeersveiligheid leiden.