Ecologische verbindingszone in aanleg tussen Pompveld en de Alm

8 november 2023, 17:10


Lokaal Nieuws

BABYLONIËNBROEK – Waterschap Rivierenland is bezig met de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen natuurgebied het Pompveld en het riviertje de Alm.

De verbindingszone is 4,6 hectare groot en gaat onderdeel uitmaken van natuurnetwerk Brabant. De herinrichting van het gebied zou volgens het Waterschap ook bijdragen aan de waterkwaliteit en aan een watersysteem dat beter bestand is tegen klimaatverandering. In het gebied worden doorgaande ondiepe waterlopen met poelen en ruigtes aangelegd.

Er worden ook inheemse heggen en bomen aangeplant. Soorten als kamsalamanders, marters, de moerassprinkhaan, de patrijs en de grote en kleine modderkruiper krijgen hierdoor meer ruimte. De nieuwe ecologische verbindingszone zorgt ervoor dat deze soorten ook in de Biesbosch kunnen komen.