Actie ‘Rent a cop, rent a boa’ van de gemeente Altena

21 oktober 2023, 12:03


Regio Info

ALTENA – U kunt als inwoner van de gemeente Altena bepalen waar de wijkagenten en boa’s, oftewel de buitengewoon opsporingsambtenaren, van de gemeente op dinsdag 14 november worden ingezet.

Met de actie vraagt de politie en de gemeente aandacht voor het belang van melden van overlast gevende situaties. Het melden is belangrijk voor de veiligheid in de gemeente. Ervaart u geluidsoverlast, jeugdoverlast, verkeersoverlast of spelen er andere zaken waarbij het goed is dat de politie en boa’s komen kijken? Geef dan uw melding door voor 13 november.

Doorgeven kan via het formulier op de website www.gemeentealtena.nl/rentacop.