CDA Altena bevraagt college van Altena over vergeet-mij-niet routes

19 oktober 2023, 07:16


Lokaal Nieuws

ALTENA – CDA Altena wil graag weten welke concrete maatregelen de gemeente Altena neemt om de openbare ruimte dementievriendelijk te maken, bijvoorbeeld door zogenaamde vergeet-mij-niet routes aan te leggen.

In het kader van vergrijzing is het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met dementie aanzienlijk aan het toenemen. Het is van vitaal belang deze mensen in staat te stellen zo lang mogelijk deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te functioneren. Het college van Altena heeft de ambitie uitgesproken om de gemeente Altena dementievriendelijk te maken, door te investeren in bijvoorbeeld dagopvang, gezonde voeding, vitaliteitsprogramma’s en sport- en recreatieve activiteiten.

Een nieuw initiatief in andere gemeenten is de zogenaamde vergeet-mij-niet route, waarbij er met sjablonen en blauwe spuitverf vergeet-mij-nietjes worden aangebracht langs een bepaald traject. Iemand met dementie kan daarmee makkelijker de weg vinden en het herinnert andere weggebruikers eraan dat sommige mensen extra begrip en ruimte nodig hebben. CDA Altena wil graag weten of dergelijke paden ook in Altena worden aangebracht.