Vele vragen bij politiek in Altena over zonnepark in Andel

14 oktober 2023, 06:24


Lokaal Nieuws

ALTENA – Bij de politiek in Altena leven nog veel vragen over de aanleg van een zonnepark in Andel. Dit betekent dat initiatiefnemer Middenweg Energie BV nog langer op een beslissing moet wachten.

Het bedrijf stapte met succes naar de rechter om het college te dwingen voor 1 oktober een besluit te nemen. Zo niet, dan komt de gemeente dat op een dwangsom van 100 euro per dag te staan. Dat bedrag is Altena inmiddels verschuldigd. Centraal stond de vraag of het zogenoemde ‘gemeentelijk zonnekader’ op de aanvraag van toepassing is. In dit stuk is vastgelegd hoe met aanvragen voor zonneparken wordt omgegaan.

Volgens het college is dit bij deze aanvraag, gezien de beperkte omvang van 3,5 hectare, niet van toepassing. Daar werd door velen toch anders over gedacht. Voor raadslid Arno Bouman van CDA Altena reden om de wethouder voor te stellen het voorstel terug te nemen en te toetsen aan het zonnekader. Wethouder Sheikkariem ging daarin mee.