Primeur: zon-op-kanaal nieuwe stap in energietransitie

9 oktober 2023, 20:29


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Zonnepanelen die als winkelwagentjes in elkaar schuiven op het water en die energie opwekken voor de naastgelegen vislift. Daarmee zet Waterschap Rivierenland als eerste de stap naar zon-op-kanaal.

Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn. Om ruimte te vinden voor de energietransitie werd gekeken of het opwekken van duurzame energie mogelijk is op dijken en wateren. Eind september richtte het waterschap de pilot in nabij Almkerk. De potentie van zon op kanaal is groot: waterschappen beheren namelijk duizenden kilometers aan kanalen.

In de pilot van Waterschap Rivierenland in Almkerk drijven acht zonnepanelen in het water. Als zon-op-kanaal aanslaat, kunnen stuwen hun eigen energie opwekken en geautomatiseerd worden.