Open Dag 750-jarig jubileum Waterschap Rivierenland

29 september 2023, 19:38


Regio Info

REGIO – Een dijk versterken, rioolwater schoonmaken, een muskusrat vangen. Op zaterdag 14 oktober is te zien hoe dat allemaal gebeurt op de Open Dag van Waterschap Rivierenland, in het hoofdkantoor in Tiel en op de rioolwaterzuiveringen in Sleeuwijk en Arnhem-Zuid.

In 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied. Nu, 750 jaar later, wordt er stilgestaan bij de rijke ervaring en vooral hoe die ingezet wordt voor de toekomst. Het werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door. Op de zuiveringen liggen de zandzakken, wordt het water gezuiverd, liggen de maaiboten klaar. In Tiel zetelt het bestuur en worden stuwen en gemalen aangestuwd.

Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er rondleidingen, hapjes en drankjes, leuke acts en presentaties. Voor kinderen is van alles te doen, zoals spelen en ontdekken met water. Op alle locaties is het werk van de muskusrattenvangers te zien. Er is van alles te leren over muskusratten, bevers en andere dieren in het water. Ook is te zien hoe dijken en sloten worden onderhouden, met maaiboten en trekkers, vrachtwagens en kranen. Op de zuiveringen ziet u hoe rioolwater weer schoon wordt gemaakt, met technische installaties en met natuurlijke processen. In Sleeuwijk leert u hoe de Energiefabriek sinds enkele jaren energie haalt uit slib van de afvalwaterzuivering. Ook ziet u hoe energie wordt opgewekt met zonneweides. Zoekt u meer informatie, kijk dan op www.waterschaprivierenland.nl/open-dag-14-oktober-uniek-kijkje-bij-het-waterschap.