Almkerk heeft ruimte nodig om woningen en sportvoorzieningen te realiseren

26 september 2023, 20:00


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Almkerk heeft ruimte nodig om woningen te bouwen en sportvoorzieningen te realiseren. Een gezamenlijke dorpsstrategie moet antwoord geven op de vraag waar het best gebouwd kan worden.

Inmiddels zijn er twee denkrichtingen waarop bewoners nu kunnen reageren. Hoewel nog geen keuze is gemaakt en het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om een besluit te nemen, vermoeden burgemeester en wethouders al wel welke kant het op zal gaan. Volgens hen lijkt het erop dat een uitbreiding over het riviertje de Alm het meest voor de hand ligt.

Recent is voor een groot gebied aan de zuidkant van de Alm de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Het besluit betekent dat wanneer de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, die dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Het college vraagt de raad op 12 december een definitief besluit te nemen en aan te geven dat de betreffende percelen een andere dan agrarische bestemming krijgen.