Schriftelijke vragen huisvesting arbeidsmigranten Andel

22 september 2023, 21:10


Lokaal Nieuws

ALTENA – Pim Bouman en Jan Kolff hebben namens de fractie van VVD Altena een schriftelijke vraag gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het principeverzoek voor de tweede fase van de bouw van woningen voor arbeidsmigranten.

Een ondernemer aan de Middenweg in Andel heeft dit verzoek ingediend. Dit principeverzoek is ingediend naast de huisvestingsvergunning van 276 arbeidsmigranten die al is afgegeven. VVD Altena vindt dit na alle onrust die in Andel is ontstaan een onbegrijpelijke zet. Volgens de partij is er geen politiek draagvlak voor dit soort grootschalige huisvesting. Het bestemmingsplan en het recent vastgestelde beleid verzetten zich daartegen.

VVD Altena rekent er daarom op dat dit verzoek zorgvuldig, maar snel, definitief en onvoorwaardelijk afwijst. Er is geen ruimte voor verdere uitbreiding, aldus de fractie in de brief aan het college.