Legalisatie van ligplaatsen woonboten Hoge Maasdijk lijkt niet mogelijk

15 september 2023, 20:40


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – De gemeente Altena wilde met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied een aantal ligplaatsen van woonboten nabij de Hoge Maasdijk in Woudrichem legaliseren

Nu de Raad van State een streep heeft gezet door het bouwplan ‘Op ’t Loef’ op het oude bedrijventerrein in de afgedamde Maas aan de Hoge Maasdijk lijkt legalisatie van de ligplaatsen ook niet mogelijk. Door de uitspraak van de Raad van State kreeg het terrein zijn oude bedrijfsbestemming en ruime geluidzone terug. Ontwikkelaars Tankens en Bouwlinie vrezen dat de woon- en bedrijfsboten vlak bij het ‘bedrijventerrein’ teveel milieubeperkingen opleveren voor ondernemers en bedrijven die zich daar willen vestigen.

De Raad van State oordeelde deze week dat de gemeente Altena moet bekijken of de legalisatie van vijf ligplaatsen nabij de Hoge Maasdijk onder deze omstandigheden nog wel verantwoord is. De gemeente krijgt 16 weken de tijd om te onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn voor legalisatie.