Uitnodiging bijeenkomst dorpsstrategie Almkerk

10 september 2023, 13:30


Regio Info

ALMKERK – Op 19 september van 18.00 tot 21.00 uur is er een bijeenkomst op golfpark Almkreek over de dorpsstrategie Almkerk die in voorbereiding is.

De gemeente Altena heeft verschillende denkrichtingen opgesteld voor de ontwikkeling van Almkerk op het gebied van wonen, sport en voorzieningen zoals winkels. Men hoort hier graag uw mening over. Hierna werkt de gemeente een voorkeur uit op deze onderdelen. De avond heeft vooral betrekking op inwoners van Almkerk en Nieuwendijk, maar iedereen is van harte welkom.

Om het aantal bezoekers te spreiden is er binnen het genoemde tijdsbestek om 18.30 uur en om 20.00 uur een centrale presentatie met dezelfde inhoud. Daarnaast is er gelegenheid om uw reactie te geven. Vanaf 19 september kunt u de denkrichtingen ook online bekijken. Ga daarvoor naar aandeslag.gemeentealtena.nl. U kunt daar uw mening geven tot en met 4 oktober 2023.