Gemeente Altena besluit directeuren vast in dienst te gaan nemen

4 september 2023, 19:54


Lokaal Nieuws

ALTENA – Binnen de gemeente Altena zijn vier directeuren aangesteld, waarvan één directeur in dienst is van de gemeente en drie directeuren aan het werk zijn via tijdelijk inhuur.

De gemeente heeft nu toch besloten om de ingehuurde directeuren geleidelijk te vervangen door vaste krachten. Er is hiervoor een planning opgesteld. Het werven van 3 nieuwe vaste directeuren zal gebeuren via een cascademodel. Het uitgangspunt is dat de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de organisatie en dienstverlening niet geschaad mag worden door de wisselingen in de directie.

Daarnaast vindt de gemeente continuïteit van belang. De gemeente hoopt op 1 januari 2024 een nieuwe directeur bedrijfsvoering te kunnen aanstellen, op 1 juni 2024 een nieuwe gemeentesecretaris en op 1 januari 2025 een nieuwe directeur sociaal domein.