In Altena tot nu toe 36 meldingen van overlast door drank en drugs

20 juli 2023, 11:46


Lokaal Nieuws

ALTENA – In Altena zijn er in de eerste helft van dit jaar 36 meldingen gedaan van overlast door drank en drugs.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat er negen meer, blijkt uit cijfers van de politie. Teruggerekend naar het aantal inwoners ligt het aantal meldingen van drank- en drugsgerelateerde overlast lager dan in rest van Nederland en ook lager dan gemiddeld voor de provincie Noord-Brabant.

De politie kan niet zeggen waarom overlast rond drank en drugs vaker gemeld wordt. Mogelijk speelt het goede weer van met name in juni mee. Als er meer mensen buiten zijn kunnen die overlast veroorzaken en zijn er ook meer mensen die iets als overlast kunnen ervaren.