Nog onduidelijkheid over tarieven voor De Bergsche Maasveren

14 juni 2023, 19:51


Lokaal Nieuws

REGIO – Het is nog onduidelijk wat Stichting De Bergsche Maasveren gaat doen met de op- en aanmerkingen die zijn gemaakt over het plan om een deel van de gebruikers geld te gaan vragen voor de overtochten.

De gevolgen van sommige wensen worden eerst op een rij gezet. Dat is de uitkomst van het overleg dat de stichting heeft gehad met de Raad van Toezicht, waarin de wethouders van de vier oevergemeenten Altena, Waalwijk, Heusden en Zaltbommel zitting hebben. De wensen zijn niet in alle gemeenten gelijk. In Zaltbommel ging de gemeenteraad akkoord, in Waalwijk uitte vooral de oppositie kritiek maar werd het plan ook aangenomen. Heusden ziet graag dat de veren voor agrariërs en loonwerkers gratis blijven en Altena gaat het verst. Hier wil de gemeenteraad dat de Bergsche Maasveren voor alle inwoners gratis blijven.

Het is steeds de bedoeling de tariefsheffing op 17 juli in te voeren, al lijkt het de vraag of die datum gehaald gaat worden. Eerst worden dus de gevolgen van eventuele aanpassingen van het oorspronkelijke voorstel in kaart gebracht.