College beantwoordt vragen over lessen rondom Halt

7 juni 2023, 12:37


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op vragen van de ChristenUnie over de inzet van het Halt-programma op basisscholen in Altena.

De partij had signalen ontvangen uit het onderwijsveld waaruit bleek dat de keuzemogelijkheden voor de invulling van de lessen rondom Halt waren beperkt. Volgens het college is dit niet het geval. Wel zou er dit jaar focus worden gelegd op het thema vuurwerk. Dit besluit was mede genomen naar aanleiding van een motie die in november vorig jaar was aangenomen. Het college benadrukt echter dat er nog steeds ruimte is in het Halt-pakket voor andere onderwerpen. Er is afgesproken dat als het binnen het gestelde subsidiebedrag niet mogelijk is om aanvullende onderwerpen aan te bieden, er naar aanvullende financiële mogelijkheden zal worden gekeken.