Altena werkt aan plan om overlast in Hank te bestrijden

26 mei 2023, 21:57


Lokaal Nieuws

HANK – AltenaLokaal stelde eerder aan het college vragen over de overlast van hangjeugd in Hank.

Het college geeft nu als reactie dat de gemeente werkt aan een integraal plan van aanpak om de overlast door jeugdige vandalen in Hank te bestrijden. De overlastgevende groep in een leeftijd van 15 en 16 jaar richt rondom de scholencampus in Hank vernielingen aan en stichtte brandjes.

Er is de afgelopen weken meerdere keren overleg geweest met diverse partijen. Ook omwonenden en de politie zijn hier bij betrokken.