VVD Altena vraagt om spoeddebat over huisvesting arbeidsmigranten in Andel

17 mei 2023, 21:07


Lokaal Nieuws

ANDEL – De VVD in Altena wil volgende week een spoeddebat over het proces rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel.

Uit documenten die omwonenden opvroegen via de Wet open overheid, blijkt volgens de partij dat burgemeester en wethouders bewust hebben gewacht met het publiceren van de aanvraag totdat de beroepstermijn was verstreken. Daarover wil de VVD het college in de raadsvergadering van 23 mei aan de tand voelen.

De partij wil weten waarom het college afspraken heeft gemaakt met de ondernemer om de publicatie van de aanvraag uit te stellen met als doel beroepszaken tegen het bestemmingsplan te voorkomen, en waarom de verantwoordelijk wethouder tot juli 2021 heeft gewacht met het actief informeren over de maatschappelijke onrust die in Andel was ontstaan en daarover een bestuurlijke duiding te geven. Tenslotte wil de VVD horen welke conclusie het college zelf trekt over het eigen functioneren tijdens dit dossier.