Ook vanaf 2024 geen papierinzameling meer met vrijwilligers

13 mei 2023, 18:26


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het blijkt niet mogelijk te zijn om in 2024 de inzameling van oud papier met behulp van vrijwilligers te hervatten.

Het college heeft verschillende alternatieven onderzocht, maar geen enkele optie bleek haalbaar. Eind vorig jaar werd bekend dat Peute Papierrecycling haar afspraken met de gemeente Altena niet kon nakomen over de inzameling van oud papier in 2023. Het bedrijf kon niet langer het oud papier op zaterdagen en avonden inzamelen met vrijwilligers vanwege een personeelstekort. De verenigingen zijn gecompenseerd voor de gemiste inkomsten in 2023. Ook in de komende jaren zullen de verenigingen worden gecompenseerd, zodat zij op een financieel verantwoorde wijze kunnen blijven voortbestaan.

De afbouwregeling hiervoor duurt vier jaar en kost 251.000 euro. Naast de compensatie zal worden onderzocht hoe vrijwilligers zich op andere terreinen kunnen inzetten.