Raadsvragen over vandalisme en overlast in Hank

10 mei 2023, 17:52


Lokaal Nieuws

HANK – De fractie van AltenaLokaal is benaderd door bezorgde inwoners van Hank met signalen van overlast en vandalisme rond de Campus en inbraak bij Natuur- en Milieuvereniging VMB.

Inwoners van Hank hebben aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid van de gebruikers en de directe omgeving. Na meerdere pogingen tot brandstichting rondom het gebouw vereist dit wat AltenaLokaal betreft extra aandacht om de veiligheid weer te kunnen waarborgen.

Om hier meer over te weten te komen stelt AltenaLokaal enkele raadsvragen aan het college van Altena, zoals of het college al eerder signalen heeft ontvangen over de overlast en wat er aan gedaan wordt. Ook vraagt de partij of stichtingen en verenigingen uit Altena bij de gemeente terechtkunnen voor informatie-inwinning over het tegengaan van vandalisme en inbraak aan hun eigendommen.