Gemeenten dringen bij Rijkswaterstaat aan om twee Merwedebruggen te bouwen

3 mei 2023, 09:05


Lokaal Nieuws

ALTENA – Samen met zeven gemeenten langs de A27 dringt Altena er bij Rijkswaterstaat en de minister op aan vooral twee Merwedebruggen te bouwen. En niet één.

De gemeenten schreven een brief na opmerkingen van een ambtenaar dat de realisatie van de tweede Merwedebrug er mogelijk niet komt als de bouwkosten blijven stijgen. Altena en de andere gemeenten vinden dat het volledig uitvoeren van het voorgestelde ontwerp noodzakelijk voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de regio.

De geplande tweede Merwedebrug niet bouwen brengt volgens hen een goede bereikbaarheid van de regio in gevaar. Gemeenten zijn verbaasd maar ook verontwaardigd dat kennelijk een van de partijen eenzijdig kan besluiten om een of meerdere onderdelen van het A27-plan te schrappen. Voor Altena en de andere zeven gemeenten is dat onbespreekbaar. Zij dringen erop aan om het budget mee te laten stijgen met de kostenontwikkeling en afschalen van het huidige plan te voorkomen.