Informatieavond over woningbouw in Almkerk

1 mei 2023, 12:40


Regio Info

ALMKERK – De gemeente Altena nodigt inwoners uit voor een informatieavond over woningbouw in Almkerk. Deze informatieavond wordt gehouden op maandag 8 mei van 19.30 tot 21.00 uur bij Golfbaan Almkreek in Almkerk.

Tijdens deze avond worden aanwezigen geïnformeerd over de status van woningbouwplannen in Almkerk. Men kijkt terug op wat er de afgelopen tijd aan plannen is vastgesteld of al is gebouwd. Ook wordt informatie gegeven over woningbouwplannen die al bij de gemeente Altena bekend zijn en welke stappen er nodig zijn om tot uitvoering hiervan te komen.

Gedurende de informatieavond wordt ook verder gekeken naar de ruimtelijke ontwikkeling van Almkerk. De komende periode brengt een extern bureau concrete ruimtelijke mogelijkheden voor Almkerk in beeld, waarbij inbreng van inwoners belangrijk is. Dit bureau geeft een toelichting over hun start en welke stappen zij gaan zetten om te komen tot een concreet advies en hoe zij u hierbij betrekken. De dorpsraad van Almkerk is nauw betrokken bij de planontwikkeling voor het dorp. Deze bijeenkomst is dan ook mede op initiatief en in overleg met de dorpsraad tot stand gekomen. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.