Geen bezwaren voor nieuwe multifunctionele accommodatie in Almkerk

27 april 2023, 06:20


Lokaal Nieuws

ALMKERK – In Almkerk kan de gemeente verder met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Op het nieuwe bestemmingsplan daarvoor is geen enkel bezwaar binnengekomen. En dat is volgens wethouder Shah Sheikkariem bijzonder in deze tijd.

Volgens de plannen die nu ter tafel liggen, wordt de nieuwe accommodatie begin 2025 in gebruik genomen. Basisschool d’Uylenborch krijgt hier onderdak. Daarmee verliest het huidige schoolgebouw zijn functie. Voor de ruimte die vrijkomt wordt nu gekeken naar woningbouw.

Volgens het college is het vanuit ruimtelijk oogpunt een logische overweging om het evenemententerrein dat naast d’Uylenborch ligt, bij de herontwikkeling te betrekken. Hoe dat verder vorm moet krijgen is nog onbekend. Daarin heeft de dorpsraad ook een stem. De gemeente en Woonstichting Land van Altena besluiten op een later moment over het uiteindelijke plan.