Heeft u een idee voor uw wijk of buurt?

22 april 2023, 09:43


Regio Info

ALTENA – Inwoners van gemeente Altena kunnen vanaf nu hun idee insturen via de website “Aan de slag”.

Dat kan een idee zijn voor de verbetering van de buurt. Of een idee waar u de leerlingen van de dorpsschool blij mee maakt. Misschien helpt uw idee een sportvereniging? Kortom een idee om iets te verbeteren, te veranderen of gewoon mooier te maken! Een beter Altena dus!

Op de website “Aan de slag” staan verschillende voorbeelden van eerder ingestuurde ideeën. Door zoveel mogelijk stemmen op te halen vergroot u de kans dat uw idee wordt uitgevoerd. De gemeente beoordeelt uiteindelijk het idee, samen met de inwoners. Meer informatie is te vinden op https://aandeslag.gemeentealtena.nl/.