Altena en inwoners Oudendijk bespreken kansen voor herontwikkeling Oudendijk 7

20 april 2023, 20:36


Lokaal Nieuws

OUDENDIJK – Gemeente Altena en inwoners van Oudendijk hebben donderdagavond 13 april gesproken over de herontwikkeling van het perceel Oudendijk 7. Er is voor het perceel een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw.

Inwoners hebben bezwaar gemaakt en maken zich zorgen over de ontwikkeling. Gemeente Altena ziet kansen om samen met inwoners tot een oplossing te komen bij de herontwikkeling van het perceel en heeft dit donderdag met inwoners gedeeld en besproken. Naar aanleiding van de binnengekomen bezwaren heeft de gemeente in de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar over mogelijke alternatieven. Die gesprekken hebben enige tijd gekost maar hebben wel geresulteerd in voorzichtige kansen voor een alternatieve herontwikkeling.

Onder aanvoering van wethouders Shah Sheikkariem en Hans Tanis sprak de gemeente donderdagavond met inwoners uit Oudendijk om te bezien of er draagvlak is voor een andere herontwikkeling van deze locatie. 

Voorstel om perceel aan te kopen en in samenspraak met inwoner te herontwikkelen 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemen om de gemeenteraad voor te stellen het perceel zelf aan te kopen. En in samenspraak met de inwoners tot een invulling te komen dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Oudendijk.

Eerste geluiden positief

Wethouder Shah Sheikkariem: “Ik ben voorzichtig positief dat een andere herontwikkeling van de locatie dan een bedrijfsverzamelgebouw een kans van slagen heeft. De reacties van inwoners waren in elk geval positief en er is vanuit Oudendijk draagvlak voor ons voorstel. We gaan graag samen met de gemeenteraad en inwoners van Oudendijk onderzoeken of aan andere herontwikkeling (financieel) haalbaar is.”

Inwoners van Oudendijk kunnen tot 1 mei hun ideeën voor herontwikkeling van het perceel kenbaar maken bij de gemeente. De gemeenteraad neemt een besluit op het voorstel van het college om het perceel aan te kopen.