College Altena beantwoordt schriftelijke vragen VVD Altena over Jan Spieringweg

16 april 2023, 11:49


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – Het college van Altena heeft de schriftelijke vragen van VVD Altena beantwoord over de verkeerssituatie op de Jan Spieringweg in Woudrichem.

Het college laten weten dat de reconstructie zelf niet langer heeft geduurd dan gepland, maar dat er verbeterpunten zijn voor de afwikkeling van de werkzaamheden in de toekomst. Volgens de VVD liet de communicatie tijdens de werkzaamheden te wensen over, maar het college stelt dat de aanwonenden van de betreffende straten zijn geïnformeerd op de gebruikelijke wijze. Het college erkent dat informele communicatie soms heeft geleid tot misverstanden en irritatie en zal hier in de toekomst extra aandacht aan besteden.

De klachten over de veiligheid op de Jan Spieringweg waren terecht, maar voorbarig. Inmiddels zijn alle maatregelen voorzien van wegmarkering en waar nodig reflectiepaaltjes. Aanvullende bebording volgt deze maand. De VVD vroeg zich af wat het college ging doen om fietsers en voetgangers op De Roef te beschermen. Volgens het college kunnen fietsers en voetgangers op De Roef gebruik maken van het al bestaande Iris Vlinderpad.