Vergunningverlening Tiny houses in Almkerk onder Crisis- en herstelwet

13 april 2023, 19:44


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Tot op heden is het nog niet gelukt om te starten met het bouwen van tiny houses op een perceel aan het Hoekje in Almkerk.

De gemeente Altena wil nu echter medewerking verlenen door toepassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures verkort. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daar eind vorige maand mee ingestemd. De minister ziet het als een experiment, waarbij de ecologische voetafdruk verkleind en de sociale vergroot wordt. De minister geeft ook aan dat het project een bijdrage kan leveren aan de grote woningbouwopgave waar de regio voor staat.

In 2020 is Tiny Altena gestart met het initiatief. Uiteindelijk viel de keuze op een plek aan het Hoekje bij golfpark Almkreek. De gemeente heeft vorig jaar de omgevingsvergunning verleend, maar omwonenden maakten bezwaar en stapten naar de rechter. De rechter vernietigde de vergunning. Omwonenden hebben problemen met het parkeren, de toename van het verkeer en het verlies van uitzicht. Ook met het toepassen van de Crisis- en herstelwet blijft bezwaar mogelijk.