Verkeersveiligheidsonderzoek voor Perzikstraat in Wijk en Aalburg

7 april 2023, 08:56


Lokaal Nieuws

WIJK EN AALBURG – De Perzikstraat is een belangrijke ontsluitingsweg voor Wijk en Aalburg. Daarnaast liggen aan deze straat ook enkele grote publiekstrekkers zoals scholen en een sportcomplex.

Een combinatie van deze twee functies leidt al snel tot risico’s voor de verkeersveiligheid en een vergroot gevoel van onveiligheid onder de verkeersdeelnemers. De gemeenteraad heeft daarom wethouder Hans Tanis gevraagd een verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren om een beeld te krijgen van de verkeersveiligheid op de Perzikstraat.

Uit het onderzoek komen een aantal oplossingen naar voren die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Er is een opsplitsing gemaakt in een pakket maatregelen om op korte termijn te treffen en een serie oplossingsrichtingen waarvoor nader onderzoek gedaan moet worden. Voor de geadviseerde korte termijn maatregelen gaat de voorbereiding voor de uitvoering starten. De maatregelen richten zich met name op de huidige 30-zone tussen de beide fietsoversteken. Binnen dit wegvak zijn de meeste verkeersonveilige locaties aangemerkt.