Verzet vanuit Oudendijk tegen omgevingsvergunning voor uitbreiding bedrijfpand

6 april 2023, 06:53


Lokaal Nieuws

OUDENDIJK – Inwoners van Oudendijk blijven zich verzetten tegen de afgegeven omgevingsvergunning voor uitbreiding van een bestaand bedrijfspand aan Oudendijk 7.

Een groot aantal van hen heeft een bezwaarschrift ingediend en kwam dat afgelopen maandag toelichten bij de bezwarencommissie. Veel van de reacties betreffen de negatieve gevolgen van de te verwachte verkeerstoename. Ook dat nergens is toegelicht wat voor soort bedrijf of welk aantal bedrijven is toegestaan, baart omwonenden zorgen.

Zo had een inwoner gehoord dat eigenaar Bergo er vijf bedrijven wil vestigen. Bergo probeerde maandag de bewoners gerust door te stellen dat het zal gaan om kleinere bedrijven, zoals een schilders- of loodgietersbedrijf. De commissie gaat nu advies uitbrengen aan het college, waarna die op de bezwaarschriften beslist.