Hoge Raad doet uitspraak in langlopende zaak tussen gemeenten en Attero

1 april 2023, 06:16


Lokaal Nieuws

ALTENA – Door de Hoge Raad is een uitspraak gedaan in de al lang lopende zaak tussen diverse gemeenten, en afvalverbrander Attero.

De gemeenten, waaronder ook Altena, hebben begin deze eeuw een overeenkomst afgesloten met afvalverbrander Attero. In deze overeenkomst was vastgelegd dat door de aangesloten gemeenten tenminste 510.000 kilo restafval per jaar aan de afvalverbrander van Attero in Moerdijk aangeleverd zou worden. Door betere afvalscheiding werd er echter steeds minder restafval opgehaald en sinds 2011 was dat minder dan de afgesproken minimum hoeveelheid.

Volgens Attero moest de lagere opbrengst gecompenseerd worden. De gemeenten waren van mening dat zij vanwege de betere afvalscheiding niet gehouden konden worden aan dit deel van de overeenkomst. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de gemeenten gezamenlijk ongeveer 15 miljoen moeten betalen met daar bovenop de wettelijke rente en de proceskosten. De gemeente Altena heeft al een voorziening opgenomen van 437.000 euro. De verwachting is dat dit bedrag niet toereikend zal zijn.