Aangepast plan voor uitbreiding begraafplaats Rijswijk

23 maart 2023, 20:39


Lokaal Nieuws

RIJSWIJK – De gewenste uitbreiding van de begraafplaats in Rijswijk kan niet volgens plan doorgaan.

Gemeente Altena en de eigenaar van het aangrenzende perceel zijn niet tot een akkoord gekomen. Daarom wordt er nu extra ruimte op de huidige begraafplaats gecreëerd. Het bosplantsoen rondom de huidige begraafplaats wordt gefaseerd verwijderd en opnieuw ingericht, waarbij ruimte ontstaat voor extra graven. Met deze oplossing kan volgens de gemeente voldoende begraafcapaciteit in de kern Rijswijk voor de komende jaren behouden blijven. Bij het herinrichten van het bosplantsoen zal de gemeente rekening houden met het verduurzamen van de begraafplaats, zoals het vergroten van biodiversiteit en efficiënter onderhoud.