Vanaf vrijdag 24 maart krijgen 11 fietspaden in Altena een naam

22 maart 2023, 19:10


Lokaal Nieuws

ALTENA – Vanaf vrijdag 24 maart krijgen 11 fietspaden in gemeente Altena een naam. Op deze manier kunnen hulpdiensten de locatie bij een calamiteit sneller vinden.

Bij alle 11 fietspaden die nu een naam toegekend hebben gekregen komen straatnaamborden te staan. De start van het plaatsen van de straatnaamborden is vrijdag 24 maart aan de Kattendijk in Wijk en Aalburg. Dit is het vrijliggende fietspad over de dijk tussen de Brug over het Heusdens Kanaal (Daailandse brug) en de brug over de Bergsche Maas (Heusdense brug). De naam is bedacht door Jacob Vos uit Wijk en Aalburg.

Tot de aanleg van de Bergsche Maas was er een dijk. Die vormde de scheiding tussen Aalburg en Heesbeen. Op de kadastrale kaart van 1832 aangeduid als ‘Klein Katten Dykje. 85 inwoners hebben meegedacht aan de straatnamen. In totaal zijn 182 suggesties ingezonden. De Commissie Naamgeving heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd. Zij heeft de 182 ingediende suggesties bekeken en bij de advisering gezocht naar namen die passen bij de ligging van het betreffende fietspad in relatie tot de omgeving, of een connectie hebben met de geschiedenis.