Dorpsraad stelt vragen aan Provinciale Staten over toenemende drukte op N322

15 maart 2023, 21:15


Lokaal Nieuws

UITWIJK/WAARDHUIZEN – De dorpsraad van Uitwijk-Waardhuizen heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Provinciale Staten, over de toenemende drukte op de N322 en de veiligheid op de rotonde Uitwijk/Waardhuizen in het bijzonder.

De dorpsraad is in opdracht van de inwoners druk met het thema veiligheid in Uitwijk en Waardhuizen. Tijdens een bewonersvergadering hebben bewoners van de dorpen hun zorgen geuit over de veiligheid van hun schoolgaande kinderen. Met name de rotonde geeft bij veel van de inwoners een onoverzichtelijk en daarmee onveilig gevoel.

Volgens de dorpsraad hebben zij meerdere malen aangegeven dat de heggen te hoog worden, maar de provincie grijpt daar niet of pas laat op in. Daarnaast zal in Giessen industrieterrein De Rietdijk met de helft groter worden, waarbij het aantal verkeersbewegingen nog verder zal toenemen. De dorpsraad wil weten welke concrete oplossingen er zijn en of de Provinciale Staten de rotonde mee denken te nemen in de nieuw te vormen coalitie.