Lezingen door Historische Kring het Oude Land van Heusden en Alten

15 maart 2023, 20:12


Regio Info

VEEN/WOUDRICHEM – Op dinsdag 21 maart verzorgt Pieter van Dijk, op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena, een lezing met als thema ‘De betekenis van Jacob van der Pol voor de Veense gemeenschap.’ Johanna van Roode verzorgt ook een bijdrage over het dagelijks leven in Woudrichem.

‘Een waardige telg uit een notabel geslacht’, zo werd Jacob van der Pol in 1971 omschreven in het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. Tijdens deze lezing wordt zijn grote betekenis voor Veen van verschillende kanten belicht. Met behulp van foto’s en originele documenten neemt Van Dijk u als het ware mee door het leven van deze veelzijdige en karakteristieke man.

Johanna van Roode heeft jarenlang onderzoek gedaan in het Streekarchief in Heusden naar het dagelijks leven binnen en buiten de poorten van Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het resulteerde in haar vorig jaar verschenen boek ‘Turf en Kaarsen’. Tijdens haar bijdrage vertelt ze er meer over. Entree voor niet-leden: vier euro. De lezingen zijn in ’t Dijkhuis aan de Kerkstraat 4 in Giessen en sluiten aan op de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang is 19.30 uur.