Progressief Altena stelt vragen over kaalslag Hoge Maasdijk

10 maart 2023, 13:26


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – Het verbaast de fractie van Progressief Altena dat er grootschalige bomenkap plaatsvindt aan de Hoge Maasdijk, tussen het voormalig industrieterrein en de oever van de Afgedamde Maas in Woudrichem.

Volgens de partij zien veel inwoners van Woudrichem het met lede ogen aan dat bomen van tientallen jaren oud, waar tal van dieren hun leefgebied hadden, zijn gerooid en dat de aanwezige beverburcht wordt verwijderd. Progressief Altena vraagt nu aan het college van Altena of zij op de hoogte zijn van deze kaalslag en het doel ervan, en of de noodzakelijke vergunning ervoor is aangevraagd en verstrekt.

De partij vraagt zich af of er voorafgaand de kap ecologisch onderzoek is gedaan en zo ja, of de partij de bevindingen mag inzien. Ook willen ze weten of de provincie Noord-Brabant bij deze activiteiten betrokken is en of deze de ontheffing van de Wet Natuurbescherming heeft verleend of niet. Ten slotte vragen ze welke boodschap het college heeft voor de mensen die zich dagelijks inspannen voor biodiversiteit en kwetsbare soorten natuur in Altena.