AltenaLokaal vreest dat stikstof Altena stilzet

10 maart 2023, 13:21


Lokaal Nieuws

ALTENA – Onlangs werd bekend gemaakt dat er voorlopig geen vergunningen worden verleend voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op Natura2000-gebieden.

AltenaLokaal vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor de ambities voor woningbouw en de realisatie van bedrijventerreinen in Altena. De stop op vergunningverlening-activiteiten wordt per gebied gehandhaafd en wordt ingetrokken als blijkt dat de natuur is hersteld. AltenaLokaal vraagt het college van Altena of zij signalen hebben gekregen omtrent de naderende stilstand in Brabant, welke stappen het college onderneemt richting de provincie om te zorgen dat de vergunningverlening kan doorgaan, en welk effect het heeft op reeds verleende vergunningen.

Ook wil de partij weten welke gevolgen er zijn voor woningbouw-, infrastructurele en verduurzamingsprojecten in Altena de komende vier jaar, en welke oplossingen het college wil gaan inzetten.