Vijftiende Toontje Sprengerpluim voor Fientje Bax

8 maart 2023, 20:41


Lokaal Nieuws

ALTENA – De Toontje Sprengerpluim is dit jaar toegekend aan Fientje Bax uit Wijk en Aalburg. Al meer dan tien jaar zet zij zich met Vrouw en Altena in voor het meer zichtbaar maken van vrouwen in het Land van Heusden en Altena.

Zo was ze initiatiefnemer voor de succesvolle verkiezingen van de meest ondernemende vrouw in de regio. Met de uitgave van enkele tijdschriften, maar ook door het opzetten van Altena Vrouwen in Besturen die de training ‘Vrouwen in Besturen’ opzette, om zo vrouwen te stimuleren om bestuurlijk actief te worden. De Toontje Sprengerpluim is uitgereikt tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in Xinix Nieuwendijk.

De Toontje Sprengerpluim werd eerder uitgereikt aan Hetty van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke de Boer-van Lankeren, Jenneke Komejan, Corine Verweij, Carola Schouten, Riet de Graaf, Jade Buchholtz en Anne-Wil Maris. De Toontje Sprengerpluim, die sinds 2009 jaarlijks wordt uitgereikt rond Internationale Vrouwendag (8 maart) door Hannie Visser-Kieboom verwijst naar Toontje Sprenger, zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a.

Met het uitreiken van de pluim wordt zo jaarlijks aandacht gevraagd voor meer vrouwen in politiek en besturen. Besturen horen een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Zo telt de huidige gemeenteraad van Altena zeven vrouwen (23 procent) en zijn twee van de vijf wethouders vrouw. Provinciale Staten van Brabant heeft 36 procent vrouwen en het bestuur van Waterschap Rivierenland 30 procent. 

Om vrouwen meer zichtbaar te maken is tevens een verzoek ingediend bij de gemeente Altena om in het dorp Sleeuwijk een straat te vernoemen naar Toontje Sprenger. Dit verzoek staat inmiddels op de agenda van de straatnamencommissie. Ook elders in Nederland zijn straten vernoemd naar vrouwelijke raadsleden; het gaat om ca. dertig gemeenten.