Tijdelijk Noodfonds Energie voor lage inkomens

26 februari 2023, 13:43


Regio Info

ALTENA – Het landelijk Noodfonds Energie wil voorkomen dat mensen langdurige energieschulden opbouwen. Het Noodfonds Energie is er voor mensen met een hoge energierekening en een laag (midden) inkomen.

Om in aanmerking te komen voor het noodfonds energie dient u een huishouden te zijn met maximaal een gezamenlijk inkomen van 200% van het sociaal minimum. Dat betekent maximaal voor een alleenstaande €2.980,- en voor samenwonenden € 3.790,- bruto per maand. Het noodfonds gaat om de energierekeningen in de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023.

Om de aanvraag te kunnen doen doet u eerst de Noodfondscheck via Geldfit op http://noodfondscheck.geldfit.nl. Na de Noodfondscheck krijgt u automatisch instructies voor de aanvraag. Het aanvragen duurt een half uur. U heeft een DigiD en het klantnummer van de energieleverancier nodig. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Ons Altena via het e-mail adres ons@gemeentealtena.nl. Aanvragen kan tot 1 april.