AltenaLokaal stelt vragen over verkeerssituatie De Zwaaier

21 februari 2023, 17:19


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – In een brief aan het college van Altena stelt AltenaLokaal vragen rondom de verkeersveiligheid en parkeerdruk rondom het Werkendamse sportcomplex De Zwaaier. Al eerder is hier op verschillende manieren en ook door andere politieke partijen aandacht voor gevraagd.

AltenaLokaal stelt dat het parkeerprobleem wellicht nog groter wordt nu ook de gebruikte groenstroken anders worden ingericht. Daarnaast vragen ze aandacht voor de onveilige fietssituatie rondom het sportcomplex. Ze zien het als noodzakelijk dat er een beter en veiliger fietspad komt in plaats van het huidige fietspad dat eindigt in de fietsenstalling van Kozakken Boys.

De partij hoopt dat de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn ingelicht wordt over de stand van zaken van deze kwestie en hoopt dat het college ook direct betrokkenen, zoals het bestuur van Kozakken Boys, meeneemt in deze stand van zaken.